اگر تا به حال خجالت می کشیدید که از آرایش ها ی براق استفاده کنید، دیگر نترسید.

 برای دادن برجستگی بیشتر به چشم ها، روی پلک بالایی از سایه بژ براق یا طلایی ا

ستفاده کنید. در خط چسبیده به مژه ها سایه را پررنگ تر کنید. و بعد ریمل بزنید.

نکته: لب ها را هم می توانید براق و یا رنگی کنید. برای مطبوع تر کردن این آرایش می توانید

 پایین مژه ها را هم کمی از همان سایه بژ یا طلایی بزنید

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 فروردین 1387    | توسط: دکتر کریمی    |    | نظرات()